نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
برگزاری مسابقات ملی مهارت و تخصص شرکت های آبفای شهری و روستایی نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 302
بازدید از پروژه های اجرایی آبفای شهر کاشمر نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 336
جلسه تامین آب شهرستان گناباد با حضور نمایندگان آبفای کشور نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 617
جلسه تامین آب کاشمر، خلیل آباد و بردسکن با حضور نماینده آبفای کشور و نماینده مجلس نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 380
ویدئومتری چاه شماره 3 نیشابور نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 338
تخریب خط انتقال شهر تربت جام در بستر رودخانه جامرود ناشی از سیلاب نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 426
تغییر مسیر سیلاب و محافظت خط انتقال شهر قلندرآباد نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 398
آبرسانی سیار توحیدشهر سبزوار نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 303
تخلیه آب مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی توحیدشهر سبزوار، به علت افزایش کدورت ناشی از سیلاب نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 365
جلسه پدافند غیرعامل نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 274