نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
برگزاری مسابقات ملی مهارت و تخصص شرکت های آبفای شهری و روستایی نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 78
بازدید از پروژه های اجرایی آبفای شهر کاشمر نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 179
جلسه تامین آب شهرستان گناباد با حضور نمایندگان آبفای کشور نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 159
جلسه تامین آب کاشمر، خلیل آباد و بردسکن با حضور نماینده آبفای کشور و نماینده مجلس نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 132
ویدئومتری چاه شماره 3 نیشابور نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 119
تخریب خط انتقال شهر تربت جام در بستر رودخانه جامرود ناشی از سیلاب نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 94
تغییر مسیر سیلاب و محافظت خط انتقال شهر قلندرآباد نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 80
آبرسانی سیار توحیدشهر سبزوار نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 99
تخلیه آب مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی توحیدشهر سبزوار، به علت افزایش کدورت ناشی از سیلاب نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 78
جلسه پدافند غیرعامل نوشته شده توسط دفتر مدیریت بحران 122