برگزاری جلسه پدافند غیر عامل در تاریخ 98/2/7 در شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی با حضور مدیر کل اداره پدافند غیر عامل استانداری، خراسان رضوی آقای دکتر قامتی و هیات همراه