جلسه تامین آب کاشمر خلیل آباد و بردسکن

جلسه بحران و بررسی برنامه های تامین آب شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن با حضور نمایندگان شرکت مهندسی آبفای کشور، دکتر بنیادی نماینده مجلس، فرماندار شهرستان ، معاون بهره برداری و نمایندگان شرکت آبفای استان