با توجه به اینکه بر اثر بارندگی‌های چند روز اخیر شهرها و روستاهای کشور گرفتار سیل گسترده‌ای شده و هموطنان‌مان در فشار و سختی به سر می برند، لازم است با بسیج همگانی، امکانات انسانی و تجهیزات در اختیار هیأت‌ها وسازمانهای مردم نهاد قرار بگیرد تا اقدامات و پشتیبانی‌های لازم را درجهت تأمین نیازهای فوری سیل زدگان تا پایان بحران سیل به عمل آورده تا ان‌شاءالله از آلام مردم غیور و شریف ایران زمین بکاهیم.