برآورد اولیه خسارت سیل در خراسان رضوی 13 هزار میلیارد ریال است.

  • یاوری، معاون اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی:
  • وقوع سیل از ابتدای امسال تاکنون حدود 13 هزار میلیارد ریال خسارت به بخشهای مختلف در این استان وارد کرده است.
  • میزان دقیق خسارت ناشی از سیل در خراسان رضوی هنوز در دست بررسی قرار دارد لذا جمع بندی نهایی آن ظرف روزهای آینده اعلام می شود.
  • میزان خسارت ناشی از سیل در خراسان رضوی تا پنجم فروردین ماه گذشته دو هزار و 40 میلیارد ریال برآورد شده است.
  • خسارات از پنجم فروردین ماه تاکنون نیز حدود 11 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که البته رقم جمع بندی و نهایی نیست.
  • برآورد و جمع بندی خسارات وارده از سیل در خراسان رضوی در حال جمع بندی است.
  • هزار و 150 نفر شهروند آسیب دیده از سیلاب در شهرستانهای سرخس، بردسکن، کلات، بجستان، نیشابور و کاشمر اسکان یافتند که بسیاری از این اسکانها بخاطر احتیاط از وقوع حوادث بعدی صورت گرفت.