رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

  • ملخ ها به ۳۰۰ هزار هکتار از خاک کشور در ۶ استان(هرمزگان، خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان) هجوم آورده‌اند که تاکنون ۶۰ هزار هکتار سم‌پاشی شده است.
  • ملخ‌هایی که هجوم آوردند بسیار بلندپرواز هستند و حدود ۴ هزار کیلومتر پرواز دارند و حتی از اقیانوس‌ها نیز رد می‌شوند.