مدیر دفتر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی:

  • سیل اخیر به تاسیسات آبرسانی 20 شهر در سطح این استان به میزان 130 میلیارد ریال خسارت وارد کرد.
  • آسیبهای وارده شامل خسارت به خطوط انتقال آب و شبکه های توزیع، خروج از مدار فعالیت چشمه ها و قناتها، خرابی چاهها و آبگرفتگی ایستگاههای پمپاژ است.