گزارش عملکرد سال 1397 دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل :

 

1- اخذ رتبه عالی در ارزیابی سال 1396 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 

2- اخذ رتبه رشد در ارزیابی سال 1396 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

3- اخذ رتبه اول در ارزیابی سال 1397 اداره کل پدافند غیر عامل استانداری خراسان رضوی از بین 56 دستگاه اجرایی

4- اخذ لوح برتر و طرح برگزیده سال 1397 در سومین جشنواره توانمندیهای بهره برداری 

5- برگزاری 23 جلسه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در سطح شرکت وشناسایی شهرهای مواجه باتنش 

6- برگزاری نشست مدیران بحران و پدافند غیر عامل شمال شرق کشور با حضور استان های خراسان شمالی ، جنوبی ، سمنان و گلستان

7- برگزاری 5 جلسه شورای هماهنگی مدیران بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب و برق خراسان رضوی

8- انجام مطالعات پدافند غیر عامل هفت شهر مرزی استان(تایباد، تربت جام ، کلات ، سرخس ، سنگان ، قاسم آبا و خواف

9- تامین اعتبار و اجرای حفاظت هوشمند شهرهای مرزی استان با همکاری دفتر حراست و امور محرمانه

10- خرید و نصب دیزل ژنراتور جهت تامین برق اضطراری اتاق سرور و ساختمان مرکزی و اورهال کردن 24 دستگاه دیزل

11- انجام مطالعات تامین آب اضطراری کل شهرهای استان با مشاور طوس آب 

12- انجام مطالعات تهدید شناسی در مقابل سیل کل تاسیسات استان 

13- سطح بندی کل تاسیسات استان و تصویب در کمیته پدافند غیر عامل استانداری خراسان رضوی 

14- برگزاری مانور زیستی  دور میزی آلودگی مخزن آب شهر مشهد با همکاری قرارگاه زیستی شفا 

15- تجهیز  و تکمیل اتاق ICS جهت فرماندهی بحران 

16- خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور جهت برق ساختمان مرکزی 

17- خرید ترانس 500 کیلو وات 

18- برگزاری دوره های آموزشی اصول پدافند غیر عامل و شناخت تهدیدات در سطح شرکت 

19- نکوداشت هفته پدافند غیر عامل در سطح شرگت 

20- آبرسانی زائرین پیاده علی بن الموسی الرضا در دهه پایانی صفر و ارسال آب به مناطق زلزله زده 

21- شرکت در جلسات کمیته های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل استانداری